Jaar Program 2018 – Eerste Helfte

Belangrike Datums Om Te Onthou

 • 05 JANUARIE:  PERSONEEL MELD AAN VIR DIENS
 • 08 JANUARIE:  NASORG EN VAKANSIESORG BEGIN
 • 17 JANUARIE:  SKOOL BEGIN
 • 22 JANUARIE:  SKOOLGEREEDHEIDS WERK BEGIN      – GR.0 & + GR. 00
 • 22 JANUARIE:  TEMAGERIGTE KRINGE BEGIN (2-6JAAR)
 • 22 JANUARIE:  PRETLETTER PROGRAM BEGIN – GR. 0 + GR. 00
 • 25 JANUARIE:  PERSONEEL VERGADERING (MINA + CELIA)
 • 30 JANUARIE:  POPPEKAS – NEW BEGINNINGS 09:00
 • 30 JANUARIE:  ALGEMENE OUER INLIGTINGSAAND
 • 05 FEBRUARIE: INSTAPPIE – THE 5 SENSES 09:00
 • 05 FEBRUARIE: JUFFROU CELIA VERJAAR
 • 06 FEBRUARIE: BEHEERRAADSVERGADERING 18:00
 • 14 FEBRUARIE: VALENTYNSPIEKNIEK
 • 18 FEBRUARIE: JUFFROU CARMIN VERJAAR
 • 20 FEBRUARIE: BEHEERRAADSVERGADERING 18:00
 • 23 FEBRUARIE: OUER & PERSONEEL BRING EN BRAAI
 • 27 FEBRUARIE: WINNIE VERJAAR
 • 28 FEBRUARIE: PERSONEEL VERGADERING (BIANCA + ELANIE)
 • 28 FEBRUARIE: RARE DISEASES DAY – JEANS FOR GENES (ALMAL DRA WIT EN DENIM)
 • 08 MAART:      INCREDIBLE DOG SHOW 09:00
 • 09 MAART:     JUFFROU RIEKIE VERJAAR
 • 13 MAART:      INSTAPPIE – ONE EARTH ONE CHANCE 09:00
 • 20 MAART:      BEHEERRAADSVERGADERING 18:00
 • 21 MAART:      MENSEREGTEDAG – SKOOL TOE
 • 22 MAART:     TANNIE ELANIE VERJAAR
 • 29 MAART:     JUFFROU MAGDA VERJAAR
 • 27 MAART:     PERSONEEL VERGADERING (KARIN & ROELIEN)
 • 28 MAART:      SKOOL SLUIT 09:00
 • 28 MAART:      NASORG/VAKANSIESORG BEGIN 09:00 SLEGS VIR NASORG KLEUTERS 09:00
 • 01 APRIL:     JUFFROU TILDA VERJAAR
 • 08 APRIL:     TANNIE MINA VERJAAR
 • 10 APRIL:     TANNIE BIANCA VERJAAR
 • 10 APRIL:     SKOOL BEGIN
 • 17 APRIL:     BEHEERRAADSVERGADERING 18:00
 • 20 APRIL:     JUFFROU CHRISTA VERJAAR
 • 24 APRIL:     ALGEMENE JAARVERGADERING
 • 26 APRIL:     PERSONEEL VERGADERING (LOUISA & PETRO)
 • 27 APRIL:     VRYHEIDSDAG (PUBLIEKE VAKANSIE DAG) – SKOOL TOE
 • 30 APRIL:     DEPARTEMENTELE VAKANSIE DAG – SKOOL TOE
 • 01 MEI:       WERKERSDAG (PUBLIEKE VAKANSIE DAG) – SKOOL TOE
 • 01 MEI:       JUFFROU CHANTELLE VERJAAR
 • 03 MEI:       POPPEKAS – SAVING OUR PLANET 09:00
 • 06 MEI:       MOEDERSDAG
 • 08 MEI:       YOLISWA VERJAAR
 • 10 MEI:       HEMELVAART – SKOOL TOE
 • 11 MEI:       JUFFROU HANNIE VERJAAR
 • 14 MEI:       INSTAPPIE – PARAMEDICS 09:00
 • 16 MEI:       BEHEERRAADSVERGADERING 18:00
 • 31 MEI:       PERSONEEL VERGADERING (NICOLENE & GERHARDI)
 • 04-08 JUNIE:  EVALUERINGSWEEK
 • 15 JUNIE:     OUPA & OUMADAG   08:30
 • 16 JUNIE:     JEUGDAG (PUBLIEKE VAKANSIEDAG) – SATERDAG
 • 17 JUNIE:     VADERSDAG
 • 18 JUNIE:     RAPPORTE
 • 19 JUNIE:     BEHEERRAADSVERGADERING 18:00
 • 23 JUNIE:     JUFFROU LOUISA VERJAAR
 • 21 JUNIE:     PERSONEEL VERGADERING (CHRISTA & RIEKIE)
 • 22 JUNIE:     SKOOL SLUIT 09:00
 • 22 JUNIE:     NASORG/VAKANSIESORG BEGIN 09:00 SLEGS VIR NASORG KLEUTERS 09:00

NB!! Alle Bogenoemde Datums Is Onderhewig Aan Veranderings